Postingan

Menampilkan postingan dari Agustus 26, 2017

PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL TINGKAT MEDIASI

TINGKAT MEDIASI/KONSILIASI/ARBITRASE
q PARA PIHAK/SALAH SATU PIHAK MENCATATKAN PERKARANYA DENGAN SURAT DAN DILAMPIRI BUKTI PENYELESAIAN MELALUI BIPARTIT q APABILA BERKAS PENCATATAN TIDAK LENGKAP, MAKA PALING LAMBAT 7 HARI HARUS DIKEMBALIKAN KEPADA PIHAK YANG MENCATATKAN PERKARA. q MEMANGGIL PARA PIHAK DAN MENAWARKAN PENYELESAIAN : MEDIASI / KONSILIASI / ARBITRASE. q APABILA DALAM WAKTU 7 HARI TIDAK ADA KESEPAKATAN CARA PENYELESAIAN, MAKA INSTANSI MELIMPAHKAN PENYELESAIANNYA KEPADA MEDIATOR.
q PENYELESAIAN MELALUI MEDIASI / KONSILIASI / ARBITRASE DIUPAYAKAN MELALUI PERUNDINGAN SECARA MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT
PROSES/TAHAPAN MEDIASI
q MEDIATOR MENELITI BERKAS PERSELISIHAN DAN MEMANGGIL PARA PIHAK. q SIDANG MEDIASI DILAKSANAKAN PALING LAMBAT 7 HARI KERJA SETELAH MENERIMA PELIMPAHAN. q MEDIATOR MENGUPAYAKAN PENYELESAIAN SECARA MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT q MEDIATOR MEMERIKSA KELENGKAPAN, BERKAS DAN MEMINTA KETERANGAN DARI PARA PIHAK. q MEMBANTU MEMBUAT PERJANJIAN BERSAMA SECARA TERTULIS APABILA TERCAPAI…