PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL TINGKAT MEDIASI

TINGKAT MEDIASI/KONSILIASI/ARBITRASE

PARA PIHAK/SALAH SATU PIHAK MENCATATKAN PERKARANYA DENGAN SURAT DAN DILAMPIRI BUKTI PENYELESAIAN MELALUI BIPARTIT
APABILA BERKAS PENCATATAN TIDAK LENGKAP, MAKA PALING LAMBAT 7 HARI HARUS DIKEMBALIKAN KEPADA PIHAK YANG MENCATATKAN PERKARA.
MEMANGGIL PARA PIHAK DAN MENAWARKAN PENYELESAIAN : MEDIASI / KONSILIASI / ARBITRASE.
APABILA DALAM WAKTU 7 HARI TIDAK ADA KESEPAKATAN CARA PENYELESAIAN, MAKA INSTANSI MELIMPAHKAN PENYELESAIANNYA KEPADA MEDIATOR.

PENYELESAIAN MELALUI MEDIASI / KONSILIASI / ARBITRASE DIUPAYAKAN MELALUI PERUNDINGAN SECARA MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT

PROSES/TAHAPAN MEDIASI

MEDIATOR MENELITI BERKAS PERSELISIHAN DAN MEMANGGIL PARA PIHAK.
SIDANG MEDIASI DILAKSANAKAN PALING LAMBAT 7 HARI KERJA SETELAH MENERIMA PELIMPAHAN.
MEDIATOR MENGUPAYAKAN PENYELESAIAN SECARA MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT
MEDIATOR MEMERIKSA KELENGKAPAN, BERKAS DAN MEMINTA KETERANGAN DARI PARA PIHAK.
MEMBANTU MEMBUAT PERJANJIAN BERSAMA SECARA TERTULIS APABILA TERCAPAI KESEPAKATAN
MEBERITAHUKAN KEPADA PARA PIHAK UNTUK MENDAFTARKAN PERJANJIAN BERSAMA KE PHI UNTUK MENDAPATKAN AKTA BUKTI PENDAFTARAN “PERJANJIAN BERSAMA MELALUI MEDIASI”
MENGELUARKAN ANJURAN TERTULIS KEPADA PARA PIHAK APABILA TIDAK TERCAPAI KESEPAKATAN, 10 HARI KERJA SEJAK SIDANG MEDIASI PERTAMA
JAWABAN ANJURAN PALING LAMBAT 10 HARI KERJA SEJAK MENERIMA ANJURAN.
PIHAK YANG TIDAK MEMBERIKAN JAWABAN, DIANGGAP MENOLAK ANJURAN
APABILA PARA PIHAK MENYETUJUI ISI ANJURAN, PALING LAMBAT 3 HARI KERJA DIBUAT PERJANJIAN BERSAMA.
MEDIASI HARUS SUDAH SELESAI PALING LAMBAT 30 HARI KERJA.
DALAM HAL ANJURAN DITOLAK OLEH SALAH SATU/PARA PIHAK, MAKA PENYELESAIANNYA DENGAN MENGAJUKAN GUGATAN MELALUI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
MEDIATOR DAPAT MEMANGGIL SAKSI /SAKSI AHLI
SIAPAPUN YANG DIMINTAI KETERANGANNYA WAJIB MEMBERIKAN KETERANGAN TERMASUK MEMBUKAKAN BUKU/MEMPERLIHATKAN CATATAN.
DALAM HAL SALAH SATU/PARA PIHAK MENGGUNAKAN JASA KUASA HUKUM, PIHAK TERSEBUT HARUS TETAP HADIR.
DALAM HAL PARA PIHAK DIPANGGIL DAN PEMOHON TIDAK HADIR, MAKA PERMOHONAN DIHAPUS DARI BUKU PERSELISIHAN.
DALAM HAL PARA PIHAK DIPANGGIL, TERMOHON TIDAK HADIR, MAKA MEDIATOR MEMBUAT ANJURAN BERDASARKAN DATA YANG ADA (VERSTEK).
APABILA DIPERLUKAN, MEDIATOR DAPAT MELIBATKAN PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN

Komentar

Postingan populer dari blog ini

AD/ART SPKEP SPSI